Turizm yatırımlarında uygulanan yatırım yeri tahsisi, işletme belgesi, ekipman alımında KDV istisnaları, vergi indirimleri, sigorta prim destekleri ve benzeri diğer teşvik mekanizmalarından faydalanılmasına istinaden verdiğimiz hizmet desteklerini kapsamaktadır.

  • Turizm Yatırım Teşvik Belgesi
  • Kültür ve Turizm Bakanlık onaylı Turizm İşletme Belgesi
  • Kdv İstisnaları
  • Gümrük Vergisi Muafiyetleri
  • Bina İnşaat Harç Muafiyetleri