Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak üzere Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) kapsamında, proje fikirlerinin hazırlanıp oluşturulması, finansman kaynaklarının araştırılması , plan ve programın çerçevesinin belirlenmesi , yürütme ve takibinin yapılması ve genel durum değerlendirmesi aşamalarının titizlikle uygulanarak tamamı kompleks olan süreçlerin yönetimi adına hizmet sunuyoruz.

Farme Danışmanlık, Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından finanse edilen proje ve programların projelendirme, yönetme ve uygulama aşamasında firmalara 20 yıllık deneyimi ile destek olmaktadır.
Bu bağlamda Firmalara destek olduğu konular şunlardır;

Avrupa Birliği Program ve Projeleri Danışmanlık Hizmetleri

  • Proje Geliştirme, Uygulama ve Yönetim
  • Proje ve Program İzleme ve Değerlendirme
  • Hibe ve Satın Alma Yönetimi
  • Proje Finansmanı
  • Sürekli Kurumsal Danışmanlık
  • Sektörel Program ve Projeler için Danışmanlık
  • Etki Analizi Harcama Teyidi